Håll solfilmen snygg – gör så här

solfilm underhåll

Du har just installerat nya solskyddsfilmer i din bil. Du vill säkert också veta hur du får filmerna att hållas i bra skick över åren.

Solfilmshoppen.se erbjuder ett stort infopaket med vilket du håller dina solskyddsfilmer länge representativa länge.

 

Torkningstid

Såplösningen skapar tillsammans med bilfilmens häftyta en reaktion, som gör att solskyddsfilmen bra tar fast i glasytan. När du installerar filmen tar du alls inte bort all såplösning från under filmen.

Den del av såplösningen som har blivit kvar kan orsaka små bubblor eller viss mjölkaktighet. Det här är fullt normalt och kan framför allt ta speciellt vid kallt väder ta upp till en månad eller mer, förrän häftytan har helt torkat och såpvattnet har avdunstat. Har det bildats små bubblor tenderar de att avdunsta av sig själv från under filmen. Ifall de inte har gjort det och filmen har fått torka över en månad i hyfsat varmt väder, kan man sticka hål i bubblorna med en liten nål. Det lönar sig dock inte att göra det före filmen helt har torkat.

Kallt väder förlänger torktiden för solskyddsfilm, precis som filmens tjocklek. Sommardagar i solsken torkar solskyddsfilm på några dagar.

 

Öppna inte fönster under de första två veckorna

Det är inte att föredra att öppna fönstren under de två första veckorna efter installation. Då har inte häftytan ännu torkat och ytan av solskyddsfilm är mycket känslig för beröring. Den kan röra på sig lätt eller så kan kanterna börja lossna på grund av glasets rörelse. Vädret påverkar mycket tiden för hur länge fönstren inte ska öppnas.

Det är inte heller bra att använda bakrutevärmaren dagen efter installation, för då är solskyddsfilmen väldigt känslig för påverkan.

 

Tvätt av solskyddsfilmer

Det är bäst att inte tvätta rutorna på insidan de första 30 dagarna. Efter det kan de ändå tvättas med en mjuk duk eller mjukt hushållspapper. Vissa hårda hushållsdukar kan orsaka skråmor i solskyddsfilmen, de syns inte nödvändigtvis med blotta ögat. De här skråmorna kan dock med tiden minska glansen i filmen.

För tvätt av fönstren rekommenderas vanlig spolarvätska utspädd till hälften eller en lätt såplösning. Var ändå noga med att kolla att tvättmedlet du använder inte innehåller ammoniak, den kan nämligen förstöra solskyddsfilm.

 

Hur hållbar är solskyddsfilm?

Det är vanligt att fundera om ifall barnen eller en hund som passagerare förstör fönsterfilmen. Till er glädje kan vi dock konstatera, att barn eller hundar vanligen inte är problem för filmerna (efter torktiden för filmen).

Högkvalitets solskyddsfilm har en hård skrapskyddad yta, som skyddar filmen helt utmärkt från små träffar.

 

Säkerhetsbältet stöter lätt

När du tar av dig säkerhetsbältet ska du inte bara kasta ifrån dig det. En effektiv spännrulle för säkerhetsbältet i kombination med en kaströrelse kan orsaka det att spännet eller bältet träffar fönstret och solskyddfilmen. Av det här kan även dyrare film bli skadad.

 

Sammandrag

Solfilm är rätt hållbara och högkvalitets filmer är dessutom skyddade från skråmor. De största riskerna för bilfilmen är att fönstren öppnas för tidigt och tvätt med ammoniakbaserat tvättmedel samt att säkerhetsbältet slår mot filmen.