Tre sätt att lossa solskyddsfilm snyggt från fönstren

solskyddsfilm

 

När du köper solskyddsfilm tänker du vanligen inte på hur du får bort dem lätt, om du av någon anledning måste få bort dem. De är helt naturligt eftersom att ta bort solskyddsfilmerna från rutorna är lätt så smärtfritt. Här nedan har du tre bra sätt att ta bort filmerna från bilrutorna.

 

1. Kontakta installationsfirman och beställ borttagning av solskyddsfilm.

Det här är det enklaste sättet att bli av med filmen. De flesta bildekorerare och montörer av solskyddsfilm gör borttagning för en timpenning på ca 300-600 kronor.

 

2. Ångning

Med den här tekniken lossar bilfilmen enkelt från rutorna. Det är knappt nödvändigt att använda några verktyg som mattkniv eller rakblad med det här sättet, och så behöver du inte hålla på med extrajobb och stök. Ifall du inte redan har en ångtvätt är du dock tvungen att lägga ut ca 300kr på en sådan (den är för all del värd sitt pris redan för att tvätt av inredningen)

Alternativt kan du använda en värmepistol, men vi har kommit fram till att ångtvätten är behändigare.

Vad du behöver:

  • Ångtvätt
  • Skarvsladd
  • Vattenflaska (så att du inte hela tiden behöver springa efter mer vatten till ångtvätten)
  • Dukar
  • Rödsprit (eller annat lösningsmedel, med vilket du tar bort limrester från fönstret. Såplösning fungerar för vissa, men inte alla lim.)

Märk att ångtvätten kan skapa upp till 135 graders ånga, som på fel ställe kan orsaka brännskador. Var försiktig!

Sätt på ångtvätten och börja med att värma ytan på solskyddsfilmen. Värm först hela fönsterfilmen (Ett avstånd på mellan 5-15 cm är lämpligt), varefter du fortsätter att värma från ett hörn. När du värmer filmen börjar dess lim smälta och vidhäftningen minska. Dra nu bort filmen utgående från hörnet samtidigt som du värmer filmen mellan film och fönsterruta. Fortsätt tills filmen helt har lossnat.

Märk väl att filmen inte lönar sig att dra vinkelrätt från fönstret, eftersom det då finns en risk att fönstret kan gå sönder på grund av värmen och trycket. Dra därför filmen mot motsatt hörn långsamt. Om du drar för snabbt kan du lämna häftytan kvar på rutan, den är mycket svårare att lösgöra för sig.

När filmen är lösgjord blir det ofta kvar limrester. De lösgörs enklast genom att fukta en trasa med t-röd och gnugga bort dem. Även värmen från ångtvätten hjälper till att lösgöra dem. Ifall trasan, rengöringsmedlet och ångan fortfarande lämnar kvar limrester, får du bort det sista genom att skrapa med ett skarpt rakblad.

 

3. Rakblad och gnuggning

OBS! Var försiktig när du tar bort solfilmen från en bakruta med värme. Bakrutevärmarens motståndstrådar är mycket känsliga och går lätt sönder. Därför är det bäst att inte använda mattkniv eller rakblad i närheten av dem.

Vad du behöver:

  • Rakblad (rostfritt stål)
  • Trasor
  • Llumar Dirt-Off/T-röd

Börja med att skära solskyddsfilmen i våder. Det här gör det enklare att ta loss den. Speciellt ifall filmen har tagit fast hårt i rutorna. Ta loss filmen en våd i taget, dra riktigt långsamt. Dra inte filmen vinkelrätt från rutan, t.ex. om du börjar uppifrån, dra istället neråt. På det sättet minskar du spänningen rutan utsätts för.

När du tagit loss solskyddsfilmen blir det troligtvis kvar limrester. Att ta bort dem tar ofta mer tid än att ta bort själva filmen. Börja med att med en trasa gnugga in Llumar Dirt-Off eller T-Röd på hela rutan. Nu kan du börja ta bort limresterna med ett rakblad eller annat blad som inte skrapar ytan.

Har du stora ytor som du måste skrapas, kan det gå åt flera rakblad. Se till att du därför har ett antal reservblad. Blad av rostfritt stål håller längst. Även de blir dock slöa efter att du har skrapat några fönster med dem.

När limmet är bortskrapat, tar du en ren trasa och fuktar den med Llumar Dirt-Off/ T-Röd. Efter det här tar du och gnuggar hela rutan så att du får bort även de sista resterna.

 

Avslutningsvis

Eventuell borttagning av solskyddsfilm är inget att fundera på förhand, eftersom de är lätta att lösgöra speciellt om du satsar en liten summa på en ångtvätt. Det andra sättet är att skrapa bort limresterna med rakbladet.

Det är vettigt att byta rakbladet till ett nytt när det blivit tillräckligt slött. Eftersom limmet lossnar mycket lättare och du inte heller är tvungen att trycka lika hårt på glaset så att det bildas skråmor.

Viktigt är att komma ihåg att vara ytterst försiktig om du använder ett rakblad i närheten av en bakrutevärmare, de tar mycket lätt skada. Så på dessa ställen kan det vara enklast att använda Llumar Dirt-Off/T-Röd eller ångmetod. Bara det att du drar bort solskyddsfilmen kan i värsta fall orsaka att bakrutevärmaren går sönder.

Slutligen är det värt att nämna, att när du drar bort filmen är det bra att göra det långsamt. Ju långsammare du lossar solfilmen, dess mindre tenderar det att bli kvar limrester på rutan.