tonings rakan för solskyddfilm
conqueror rakan för solfilm montering

Conquerer-rakan

112,00kr

Kombination av gummiraka och plastskrapa som väl når små hörn.

Kategori:

Conquerer-rakan är en kombination gummiraka och plastskrapa. Med den här skrapan går det snabbt att installera filmer på större ytor, den når även utmärkt trånga hörn.

Dimensioner 22.5 x 6.8 cm